Island Rehearsals: Left-Over Diaries

 

28.8.-1.9.2020

@harakan_taiteilijatalo Insta-Live

IG: @harakan_taiteilijat

Katso videot linkeistä! / watch the videos from the links!

28.8, 11.50am
Ajelehtiminen: Päiväkävely Muovin kanssa / Drifting: Day Walk with Plastic

29.8, 15.00pm
Arkistot: muistiinpanoja ja ylijäämää iphone puhelimessani (suomeksi) / Archives: past memos and left-overs of my iphone (FIN)

30.8., 14.00pm
Pakkaamista. / Packing.

31.8., 13.00pm
Nimeäminen. / Naming.

1.9. 13.00 pm
BLOOMING.

Petra Vehviläinen: Left-Over Diaries

Left-Over Diaries on Insta-Live sarja, jossa työskentelen ylijäämän ja objektien kanssa, jotka ovat peräisin työhuoneellani tapahtuvasta toiminnasta kuten syömieni eväiden ja käyttämieni välineiden tai materiaalien pakkauksista tai hitusista, ja aiemmista töistäni ylijääneistä ideoista tai materiaaleista. Osana Island Reheasal performanssisarjaa tein yhteensä viisi päiväkirjanomaista videota viiden päivän aikana, joissa dokumentoin vuorovaikutusta ylijäämämateriaalin kanssa työhuoneellani Harakan Saaressa.

Prosessia tukee Circus Maximus

Työskentely tulee jatkumaan vuonna 2021 ja 2022 aikana.

//

Left-Over Diaries is a Insta-Live serie playing with leftovers and objects from my studio, such as pieces and wrappings from the tools or materials I use or the snacks I eat and surplus ideas of my previous artistic works. As a part of Island Rehearsal performance series I made altogether five videos during five days, one video per day. Videos are like diaries: documenting the interaction between me and the surplus material surrounding me in my studio on Harakka Island.

Process is supported by Circus Maximus

Work will be continue during the years 2021 and 2022.