Työryhmä: Hannah Ouramo, Markus Lindén

kansalaisesitys@gmail.com

Kansalaisesitys on toiminut Koneen säätiön tukemana vuosina 2017-2018. #rohkeaavaus

 

KANSALAISESITYS

Kansalaisesitys on pitkäkestoinen ja monimuotoinen tutkimusprosessi, joka tutkii kansalaisuutta rakenteena ja esityksenä, purkaa vallan ja kannattelun rakenteita, ja toteuttaa teoksia paikkasidonnaisesti eri tiloihin. Kansalaisesitys on toiminut vuodesta 2016.

Kansalaisesitys katsoo yhteiskuntaa esityksenä, joka muokkautuu jatkuvasti ihmisten välisissä kohtaamisissa. Lakien ja sääntöjen lisäksi ihmisten käyttäytymistä muokkaavat kohtaamisissa muodostuvat ja jatkuvasti muuttuvat kirjoittamattomat säännöt, asenteet, ajatus-, toiminta- ja käyttäytymismallit. Tästä näkökulmasta käsin Kansalaisesitys pohtii kansalaisuutta, kansalaisena olemista ja kansalaisuuden toteutumista eri tiloissa, tilanteissa, ajoissa ja paikoissa.

Kansalaisesityksen ensimmäinen julkinen teko oli näyttely, Elämän muotoja – maailma muotoutuu joka hetki sellaiseksi kuin se joka hetki on. Näyttely toteutettiin Kansallisteatterin Lavaklubille maaliskuussa 2018. Tästä näyttelystä muodostui teosmuoto, jota työryhmä toistaa eri tiloissa – ja siten pureutuu paikkasidonnaisesti Kansalaisesityksen kysymyksiin rakenteellisesta väkivallasta ja kansallisuuden ja kansalaisuuden harjoittamisesta. Teosmuoto tai konsepti on yksinkertainen: tilassa valikoitujen esineiden tai asioiden nimeäminen näyttelykohteiksi ja niiden merkitseminen numerotarroilla. Numerotarroja vastaavat tekstimateriaalit löytyvät Näyttelyesitteestä, jonka kannessa on tilan kartta, johon näyttelykohteet on merkattu.

Näyttelyn toinen variaatio toteutui lokakuussa 2019 Helsingin Talvipuutarhassa. Näyttely oli osana Family of things -polyptyykkiä, joka oli useamman taiteilijan monimuotoinen yhteisinstallaatio Talvipuutarhassa ajalla 3.10-13.10.2019.