Mitä hitaammin reagoimme ilmastonmuutokseen, sitä enemmän menetämme. Voiko tieteen tuottama tieto saada aikaan riittävän nopeaa poliittista muutosta? Onko taiteella merkitystä ihmisten päätöksenteon taustalla?

Olen nuori esitystaiteilija ja isäni on luonnontieteiden emeritusprofessori. Tulemme erilaisista lähtökohdista mutta jaamme samoja huolia maailman tilasta ja sen tulevaisuudesta. Halusin tehdä yhteistyötä isäni kanssa ja pyysin häntä keksimään idean teokselle. Hän kehitti meille idean koneesta, joka demonstroi ihmisen toiminnan aiheuttamaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien nousua, mikä johtaa ilmastonmuutokseen ja merenpinnan kohoamiseen, tulvaan rannikkoalueilla. Kone on malli, joka kuvaa maapallon geofysiologiaa ja sen häiriintymistä ihmistoiminnoissa. Rakensimme konetta yhdessä kesän 2017.

. . .

Global Flood on tila ja esitys, joka muodostuu useasta osasta: se on kineettinen veistos, joka kuvaa maapallon toimintaa havainnollistaen sitä virtaavan veden avulla. Se on myös dokumentaarinen esitys isän ja tyttären, tiedemiehen ja taiteilijan taiteellisesta yhteistyöstä ilmastonmuutoksen kysymysten äärellä. Osa teosta on isän ja tyttären läsnäolo esitystilassa ja mahdollisuus keskustella heidän kanssaan. Teos on dokumentaarinen esitysinstallaatio, joka syntyy jatkuvasti yhteistyömme prosessissa ja muuttuu ja kasaantuu suhteessa siihen aikaan ja kontekstiin jossa sitä esitetään.

Esitysinstallaation ensi-ilta oli ANTI-festivaaleilla syyskuussa 2017, Kuopiossa kauppakeskus Aapelissa tyhjässä liiketilassa. Teoksesta tehtiin uusi, päivitetty version Helsinkiin joulukuussa 2018. Osoitteeseen Vuorikatu 14 /Fennia-kortteliin entiseen verotoimiston liiketilaan aukesi viikoksi tila, jossa jatkettiin vuosi sitten alkanutta yhteistä pohdintaa yhdessä yleisön kanssa.

Milla Alina Martikainen on esitystaiteilija ja skenografi, joka on erikoistunut muun muassa rakenne- ja tilanneveistoon, merkitysten tunnusteluun ja yhteensaattamisen alustamiseen. Hänen viimeisimpiä tutkimuskohteitaan ovat olleet kriisin kokemus, ympäristöahdistus ja self-help, hyönteiset sekä ei-inhimillisen näyttämön mahdollisuudet laitosteatterissa, suomalainen metsäkeskustelu, hengissäselviämisen estetiikka, maailmanloppu, muutos, hoiva ja huoli.

Pertti J. Martikainen on biogeokemian emeritusprofessori, joka on erikoistunut pohjoisten maa- ja vesiekosysteemien ja ilmakehän välisen kasvihuonekaasuvirtojen ja kaasuvirroista vastaavien biologisten prosessien tutkimukseen. Viimeisimmät tutkimuskohteet ovat olleet ikirouta-alueilla Venäjän tundralla.

. . .

Työryhmä: Milla Martikainen, Pertti Martikainen, Timo Oksanen

. . .

Linkkejä:

global-flood-performance.tumblr.com

voima.fi/artikkeli/2018/vedenpaisumus-aikanamme

. . .

Kuvat: Kastehelmi Korpijaakko

. . .