Circus Maximus on tilaton teatteri ja näyttämö ilman näyttämöä. Se on teatteri, joka leviää rihmaston tavoin ja kääntää tilattomuuden voimavaraksi.

Circus Maximus perustettiin vuonna 1997 Tampereella, sittemmin se vaihtoi kotipaikakseen Helsingin. Teatteri, tanssi, performanssi, runous ja elokuva ovat teatterimme repertuaaria. Circus Maximus pyrkii toimimaan laaja-alaisesti koko esittävän taiteen kentällä. Myös poikkitaiteellisia tai muille kuin esittävän taiteen aloille ulottuvia projekteja tuetaan. Tärkeintä on uutta luova ilmaisu, monipuolisuus ja ihmisten kokoontuminen yhteen.

Circus Maximus toimii yhteistyössä muiden teattereiden ja teatteriryhmien kanssa. Teatterina se pyrkii olemaan linkki monien pienien toimijoiden välillä. Esitystaiteen ja nykyteatterin kenttä on yhä pirstaleisempi. Me kaikki tarvitsemme uusia yhteistyön muotoja, uusia rihmastoja, jotka sitovat osat yhteen.

Yhdistyksen jäsenet koostuvat eri taiteenalojen ammattilaisista. Toiminnassa on mukana ohjaajia, dramaturgeja, näyttelijöitä, lavastajia, valo- ja äänisuunnittelijoita, muusikoita, graafikoita sekä kuvataiteilijoita.

Teatterin toiminnasta ja taiteellisesta linjasta vastaa yhdistyksen jäsenten valitsema hallitus. Produktioista päätetään syksyisin, mutta ohjelmisto voi täydentyä läpi vuoden.

Jos haluat mukaan toimintaan, joko ehdottamalla yhteistyötä tai muuten vain, olet tervetullut esittelemään itsesi hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.