Jälkiä-ääniteossarja avasi uuden teoksen Kruunuvuorenrantaan

Posted on Mar 26, 2020
Jälkiä-ääniteossarja avasi uuden teoksen Kruunuvuorenrantaan

Jälkiä on ympäristöön jalkautuva 14-osainen ääniteossarja, joka tarkastelee erilaisia kaupunginosia ja ympäristöjä jälkien näkökulmasta. Teokset sisältävät ääntä, musiikkia ja tekstimateriaalia, jotka ovat syntyneet vuorovaikutuksellisessa suhteessa ympäröivään. Kukin teossarjan osa rakentuu yhdessä ympäröivän kanssa neuvotellen ja improvisoiden, siitä vaikuttuen, ollen jokainen omanlainen kokonaisuutensa.

 

Jälkiä Kruunuvuori sijaitsee Kruunuvuorenrannassa Öljysäiliö 468:n läheisyydessä kävelypolun varrella rannassa. Teoksesta löytyy internetosoite, jonka avaamalla ääniteos on kuunneltavissa. Kokeaksesi teoksen tarvitset älypuhelimen tai -tabletin, jossa on internetyhteys, kuulokkeet ja sään mukaiset varusteet. Ääniteoksen kesto on 32 minuuttia ja sen aikana on mahdollista liikkua ympäröivässä maisemassa. Teoksen voi käydä kokemassa mihin vuorokaudenaikaan tahansa omien aikataulujen mukaan. Teos on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi vuoden 2021 loppuun saakka.

 

Jälkiä Kruunuvuori on osa 14-osaista ääniteossarjaa, joka levittäytyy ympäri Helsinkiä vuosina 2019-2021. Jälkiä Suomenlinna avattiin kesällä 2019 ja vuoden 2020 aikana avataan teokset Malminkartanon huipulle, Tapulikaupunkiin, Kulosaareen, Jakomäkeen, Haagaan, Annalaan, Vuosaareen ja Itäkeskukseen.

 

Ääniteoksen tarkempi sijainti ja kartta löytyy osoitteesta:

https://jalkia.com

 

Työryhmä: Petra Vehviläinen ja Aino Juutilainen

Teos toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Tuotanto: teatteri Circus Maximus (https://circusmaximus.fi)

Projektia tukee Koneen Säätiö

#rohkeaavaus

 

————————————————————————————————————————

 

Jälkiä – Kronobergsstranden

 

Jälkiä (Spår) är en serie av 14 ljudkonstverk som utforskar olika stadsdelar och miljöer med spår som utgångspunkt. Verken innehåller ljud, musik och textmaterial skapat i en interaktiv relation med omgivningen. Varje del av serien bygger på den aktuella omgivningen och har kommit till genom improvisation kring den och kommunikation med den – varje del är en unik helhet påverkad av dess miljö.

 

Jälkiä Kronobergsstranden finns i Kronobergsstranden nära Öljysäiliö 468 längs gångvägen vid stranden. På plats vid stranden hittar du en staty med webbadressen till ljudfilen. För att uppleva verket, ta med din egna mobila enhet, hörlurar och lämplig klädsel enligt rådande väderlek. Verkets längd är 32 minuter och under lyssningen har du möjlighet att vandra runt i landskapet. Jälkiä går att ta del av när som helst under dygnet. Verket kommer att finnas tillgängligt både på finska och på engelska fram till slutet av år 2021.

 

Jälkiä Kronobergsstranden är en del av en serie som innehåller 14 enskilda ljudkonstverk spridda runt om i Helsingfors 2019-2021. Jälkiä Sveaborg öppnades på sommaren 2019 och under år 2020 kommer nya delar att öppnas i Malmgård, Stapelstaden, Brändö, Jakobacka, Haga, Gammelstaden, Nordsjö ja Östra centrum.

 

För en mer detaljerad vägbeskrivning besök:

https://jalkia.com/

 

Arbetsgrupp: Petra Vehviläinen och Aino Juutilainen

I samarbete med Helsingfors stadsmuseum.

Produktion: Teatteri Circus Maximus (https://circusmaximus.fi)

Projektet stöds av Koneen Säätiö

 

————————————————————————————————————————

 

Jälkiä – Kruunuvuori

 

Jälkiä (meaning “traces” or “tracks”) is a series of sound art pieces that observes different districts and environments from the point of traces. Pieces include sound, music and text that were born in a dialogue with the environment. Every part of the series is constructed in interaction with the surrounding, influenced by it and improvised with it, each being a unique entity.

Jälkiä Kruunuvuori is located in Kruunuvuorenranta near Oil Tank 468 along a footpath at the shore. The piece contains an internet address from where you can open the audio track. To experience Jälkiä Kruunuvuori, you need a smartphone or a tablet with internet access, headphones and weatherproof clothes. The duration of the piece is 32 min and during that you can wander in the surrounding landscape. You can experience Jälkiä Kruunuvuori at any time of the day according to your own schedules. The piece is available in both Finnish and English until the end of 2021.

 

Jälkiä Kruunuvuori is a part of the series that includes 14 individual sound art pieces spreading around Helsinki in 2019-2021. Jälkiä Suomenlinna was opened in the summer 2019 and in 2020 new pieces will be opened in Malminkartano, Tapulikaupunki, Kulosaari, Jakomäki, Haaga, Annala, Vuosaari and Itäkeskus.

 

For a more detailed location, please visit:

https://jalkia.com

 

Working group: Petra Vehviläinen and Aino Juutilainen

In cooperation with the City Museum of Helsinki.

Production: Teatteri Circus Maximus (https://circusmaximus.fi)

The project is supported by Kone Foundation

#rohkeaavaus