TUOTTAJA HAUSSA

Posted on Oct 19, 2018

Teatteri Circus Maximus hakee osa-aikaista tuottajaa – Haku 17.11.2018 mennessä

Teatteri Circus Maximus etsii osa-aikaista tuottajaa. Työtehtäviin kuuluvat teatteriyhdistyksen tuotannollisia töitä sekä apurahahakuja, markkinointia, tiedotusta ja toiminnan kehittämistä yhteistyössä teatterin hallituksen kanssa.

Työ edellyttää työtehtävien itsenäistä organisointia ja aikataulujen hallintaa, sekä Suomen apurahahakukäytäntöjen tuntemusta. Eduksi lasketaan kiinnostus osallistua hallitustyöskentelyyn sekä teatterin rakenteiden kehittämiseen ja taiteen sisällöistä keskustelemiseen. Tuottajan työpareina toimivat teatterin hallitus ja sen puheenjohtajisto. Työnkuvaa on mahdollista muokata tuottajan kiinnostuksen ja erityisosaamisen mukaan.

Työaika on neuvoteltavissa 20% – 25% kokoaikaisesta työajasta ja työtehtävät jakaantuvat vuoden aikana projektien mukaan.
TeMen tuottajien palkan mukainen palkka (20-25%) voidaan maksaa säännöllisenä kuukausipalkkana tai työtehtävien
painottumisen mukaisesti. Työ alkaa vuodenvaihteessa sopimuksen mukaan.

. . .

Circus Maximus on kokeellista esitystaidetta tuottava taiteilijavetoinen teatteriyhdistys, jolle on tyypillistä
monitaiteinen ja uusia esittämisen muotoja luotaava toiminta.

Circus Maximus on tilaton teatteri ja näyttämö ilman näyttämöä. Se on teatteri, joka leviää rihmaston tavoin ja kääntää tilattomuuden voimavaraksi. Ilmennymme kommunikaation reuna-alueilla ja kukkivilla pihoilla, lähiöissä, salongeissa, toreilla ja kujilla.

Circus Maximus on kuulunut valtion harkinnanvaraisen vuosiavustuksen piiriin vuodesta 2001.

. . .

Lähetä vapaamuotoinen hakemus CV:n kera 17.11.2018 mennessä osoitteeseen:

cmhallitus@gmail.com

Lisätiedot ja kysymykset:

Hallituksen PJ Milla Martikainen puh. 050 365 8522

cmhallitus@gmail.com