Circus Maximus on tilaton teatteri ja näyttämö ilman näyttämöä. Se on teatteri, joka leviää rihmaston tavoin ja kääntää tilattomuuden voimavaraksi. Ilmennymme kommunikaation reuna-alueilla ja kukkivilla pihoilla, lähiöissä, salongeissa, toreilla ja kujilla.

Circus Maximus perustettiin vuonna 1997 Tampereella, sittemmin se vaihtoi kotipaikakseen Helsingin. Teatteri, tanssi, performance, runous ja elokuva ovat teatterimme repertuaaria. Circus Maximus pyrkii toimimaan laaja-alaisesti koko esittävän taiteen kentällä. Myös poikkitaiteellisia tai muille kuin esittävän taiteen aloille ulottuvia projekteja tuetaan. Tärkeintä on uutta luova ilmaisu, monipuolisuus ja ihmisten kokoontuminen yhteen.

Circus Maximus toimii yhteistyössä muiden teattereiden ja teatteriryhmien kanssa. Yhdistyksellä ei ole omaa toimi- tai esitystilaa, vaan sellainen järjestetään produktiokohtaisesti tarpeen niin vaatiessa. Teatteri pyrkii olemaan linkki monien pienien toimijoiden välillä. Esitystaiteen ja nykyteatterin kenttä on yhä pirstaleisempi. Me kaikki tarvitsemme uusia yhteistyön muotoja, uusia rihmastoja, jotka sitovat osat yhteen.

Yhdistyksen jäsenet koostuvat eri taiteenalojen ammattilaisista. Toiminnassa on mukana ohjaajia, dramaturgeja, näyttelijöitä, lavastajia, valo- ja äänisuunnittelijoita, muusikoita, graafikoita sekä kuvataiteilijoita.

Teatterin toiminnasta ja taiteellisesta linjasta vastaa yhdistyksen jäsenten valitsema hallitus.